ഇന്ന്,ഏതൊരു കുഞ്ഞും ജനിക്കുന്നതുനു മുന്‍പേ,അവന്റെ പേരും നാളും ജനനതീയതിയും ,എന്തിനേറെ ,ലിംഗമേതെന്നു പോലും തീരുമാനമാകുന്നതിനു മുന്‍പേ,തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നുണ്ട്. അവന്റെ ജാതി,അവന്റെ മതം.

Tuesday, March 9, 2010

സ്ത്രീ

മതങ്ങള്‍, ദൈവം, രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം എന്നീ നിലവിലുള്ള പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ പുരുഷ നിര്‍മിതമായത് കൊണ്ടാവാം സ്ത്രീ താഴേക്കു പോയത്. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു താളം ആണ് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര്‍. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ഒട്ടിച്ചു ചേര്‍ക്കല്‍. കുറച്ചു കൂടി മുന്നോട്ടു പോയാല്‍ എച്ച്കെട്ടല്‍ എന്നാകാം. അതായത് സ്ത്രീക്ക് ഇല്ലാത്തത് പുരുഷന് ഉണ്ടാകുക. മറിച്ചും. അങ്ങനെ അവര്‍ ചേരുമ്പോള്‍ ഒന്നാകുന്നു. ഈ ഒന്നാകലിനിടയില്‍ പുരുഷന്‍ സ്ത്രീയെ ചവിട്ടി താഴ്തുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീയെ ദേവിയായും അമ്മയായും ഭാര്യയായും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴും അവള്‍ എന്നും തനിക്കു താഴെ എന്ന ഒരു ധാരണ.
ഇക്കാലത്തെ ഇരുണ്ട വ്യവസ്ഥിതിക്കു നല്ലൊരു ശതമാനം മാറ്റമാകും സ്ത്രീ മുന്‍നിരയിലേക്ക് എത്തിയാല്‍. സ്ത്രീയെ പുരുഷനോടൊപ്പം നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയണം.
ഏതൊരു കലാപത്തിനും യുദ്ധത്തിനും ഇരയാവാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല സ്ത്രീ ജന്മം എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം.
ഉലപ്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കാനായി, പരസ്യങ്ങളില്‍ അര്‍ദ്ധനഗ്നാംഗികളായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപഭോഗവസ്തു മാത്രമായി സ്ത്രീയെ ഇന്നത്തെ പരിഷ്ക്രുതരെന്നു വീമ്പു നടിയ്ക്കുന്ന സമൂഹം മാറ്റിയിട്ടില്ലേ.

No comments:

Post a Comment